Các loại hạt rang mặn ngọt

Gia vị cay thêm một chút cay vào hạt rang để tạo nên món khai vị hoàn hảo cho bất kỳ dịp nào.